Natječaji

Natječaji za radna mjesta na RSRTC Platak

Delnice, 25.10.2022. godine

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radna mjesta

IZVRŠNI RADNIK U RSRTC PLATAK – VIŠE IZVRŠITELJA

BLAGAJNIK U RSRTC PLATAK – JEDAN IZVRŠITELJ

 

Opis radnog mjesta za Izvršnog radnika u RSRTC Platak:

 • održavanje skijališta i žičara,
 • skrbi o tekućem održavanju objekata,
 • pripremanje sportskih sadržaja za upotrebu,
 • obavljanje poslova montaže i demontaže sportske opreme i borilišta,
 • obavljanje poslova košnje i jednostavne agrotehničke zahvate,
 • obavljanje poslova vezanih za pripremu za ličenja objekata i ličenje,
 • strojno ili ručno održavanje čistoće u objektima,
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

Uvjeti za radno mjesto Izvršnog radnika u RSRTC Platak:

 • NKV, SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjna tehnička struka
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Opis radnog mjesta za Blagajnika u RSRTC Platak:

 • blagajničko poslovanje,
 • izdavanje računa korisnicima,
 • vršenje obračuna stanja blagajne,
 • daje nužne potrebne obavijesti neposrednim korisnicima,
 • ostali poslovi po nalogu direktora.

Uvjeti za radno mjesto Blagajnika u RSRTC Platak:

 • SSS – završena gimnazija ili srednja škola društvenog, ekonomskog ili tehničkog smjera
 • Jedna (1) godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • Poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti (za oba radna mjesta):

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

U prijavi na natječaj potrebno je navesti za koje radno mjesto se prijavljuje.

Natječaj je otvoren do 2.11.2022. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom:

 • Za izvršnog radnika u RSRTC Platak: „Prijava na natječaj za radno mjesto izvršnog radnika u RSRTC Platak“ , osobno, poštom ili na e-mail adresu: mdoracic@gsc-pgz.hr
 • Za blagajnika u RSRTC Platak: „Prijava na natječaj za radno mjesto blagajnika u RSRTC Platak“, osobno, poštom ili na e-mail adresu: mdoracic@gsc-pgz.hr

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.