PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016), Naručitelj Goranski sportski centar d.o.o., dana 18. veljače 2021. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, dokumentaciju o nabavi s troškovnikom, evidencijski broj nabave: 010/2021 – Nabava izvođenja radova na rekonstrukciji žičare Radeševo na RSRTC Platak.

Tehnička i projektna dokumentacija zainteresiranim gospodarskim subjektima je stavljena na raspolaganje putem web stranice Naručitelja https://gsc-pgz.hr/wp-content/uploads/2021/02/Radesevozicara.rar jer ju zbog ograničenja sustava EOJN RH i zbog veličine nije moguće objaviti na istom.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do 24. veljače 2021. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem EOJN RH.

Po isteku roka od objave dokumentacije na EOJN RH, Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili ne prihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će nakon završetka savjetovanja, objaviti u EOJN RH.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 

ARHIVA