Novosti

Obavijest za sportaše i trenere

U skladu s donesenom odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju COVID potvrda za zaposlenike i posjetitelje prilikom ulaska u prostore kojima su osnivači i vlasnici jedinice lokalne samouprave, obavještavamo Vas da će od 16. studenoga 2021. godine za ulazak u prostore objekata kojima upravlja Goranski sportski centar d.o.o. za sve zaposlenike i korisnike starije od 16 godina biti potrebno predočenje valjane EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajući dokaz iz članka VII Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova. 

Za sportaše, trenere i drugo osoblje koje sudjeluje u sportskim treninzima i natjecanjima vrijedi odluka Ministarstva turizma i sporta koja glasi:

S obzirom na brojne upite sportskih klubova i udruga te različita tumačenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova u slučaju održavanja sportskih treninga i natjecanja, u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite RH, u nastavku objavljujemo tumačenje Odluke:

„Odredbe točaka I. i V. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova ne odnose se na sportaše, trenere i drugo osoblje koje sudjeluje u sportskim treninzima i natjecanjima koji se organiziraju u sportskim objektima kojima upravljaju ustanove ili trgovačka društva čiji su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave ili u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave imaju većinski dio.“