Društvo Goranski sportski Centar d.o.o. registrirano je za održavanje, upravljanje i korištenje sportskih i drugih objekata, pružanje usluga u turizmu, organizirano dovođenje i prihvat turista, sportsku rekreaciju, sportsku pripremu, sportsku poduku, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja, djelatnost upravljanja i gospodarenja žičarama, organiziranja koncerata i drugo. Osim toga, GSC aktivno sudjeluje na kreiranju, vođenju i realizaciji razvojnih projekata, u skladu sa zahtjevima lokalne i regionalne zajednice, odnosno svojih osnivača Primorsko-goranske županije, Grada Delnice i Općine Čavle.
Goranski sportski centar d.o.o. upravlja sportskim objektima u Delnicama i Regionalno sportsko rekreacijskim i turističkim centrom Platak. Osim korištenja sportskih objekata i terena Goranski sportski centar d.o.o. nudi i razne mogućnosti bavljenja sportovima poput biciklizma, planinarenja, raftinga i dr., koje pružaju šumske staze, putovi planine i rijeke u neposrednom okruženju Delnica i RSRTC Platak.

Osim sportskih aktivnosti, na sportskim objektima i terenima svaku godinu održava se i niz kulturnih, izložbeno-sajamskih, zabavnih i sl. događanja.

NAZIV I SKRAĆENI NAZIV TVRTKE

Goranski sportski centar d.o.o. (GSC)

Društvo s ograničenom odgovornošću, za održavanje, upravljanje i korištenje sportskih i drugih objekata i obavljanje sportske djelatnosti

SJEDIŠTE

Delnice (Grad Delnice), Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6

OIB

54671320850

TVRTKA I SJEDIŠTE INSTITUCIJE KOD KOJE SE DRŽI POSLOVNI RAČUN, TE BROJ POSLOVNOG RAČUNA (IBAN)

HR05 23400091117035358

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb

POČETAK RADA

03.1994.

OSNIVAČI TVRTKE​

Primorsko-goranska županija, Grad Delnice i Općina Čavle

SUD I BROJ POD KOJIM JE TVRTKA UPISANA U SUDSKI REGISTAR

Trgovački sud u Rijeci
MBS: 040135481

IZNOS TEMELJNOG KAPITALA

118.000,00 kuna
temeljni kapital je u cijelosti uplaćen

ČLANOVI SKUPŠTINE, NADZORNOG ODBORA I UPRAVE

Skupština
  1. Zlatko Komadina
  2. Katarina Mihelčić
  3. Ivana Cvitan Polić
Nadzorni odbor
  1. Igor Pleše – Predsjednik Nadzornog odbora
  2. Srđan Srdoč – zamjenik Predsjednice Nadzornog odbora
  3. Ivica Pilčić – član
  4. Norbert Mavrinac – član
  5. Goran Rački – član
  6. Katja Luketić – član
  7. Milan Prijić – član
Uprava

Biljana Stipetić-Kalinić – direktorica