Ostali natječaji

Natječaj za radno mjesto: voditelj komercijalnih poslova

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO : VODITELJ KOMERCIJALNIH POSLOVA

Goranski sportski centar d.o.o. Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

VODITELJ KOMERCIJALNIH POSLOVA

 • Jedan (1) IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

 • voditi komercijalnu strategiju
 • komunicirati i razgovarati sa klijentima
 • voditi brigu o imovini
 • voditi prodaju putem odnosa s klijentima
 • poboljšavati učinkovitost Društva
 • voditi i razvijati ekonomsku aktivnost,
 • administrativni poslovi,
 • nabava i prodaja
 • drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva

Uvjeti za radno mjesto:

 • VSS/mag./struč.spec. – završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog ili ekonomskog usmjerenja
 • dvije (2) godine radnog iskustva na sličnim poslovima
 • poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje – MS Office paket (Word, Excel, Power point)
 • aktivno korištenje jednog stranog jezika

Prednosti

 • samostalnost u radu
 • komunikativnost
 • odgovornost
 • poduzetnički duh
 • poznavanje javne nabave
 • aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu
 • sposobnost planiranja i organiziranja
 • vještina komuniciranja i fleksibilnost
 • vozačka dozvola B- kategorije
 • spremnost na poslovna putovanja

Vrsta zaposlenja: Radni odnos na određeno vrijeme

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis s kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a
 • Preporuke (ako ih ima)
 • Dokaz o zadovoljavanju uvjeta i ostalih zahtjeva iz ovog natječaja

Natječaj je otvoren od 23.08.2019. do 30.08.2019. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelj komercijalnih poslova“, osobno ili poštom. Prijave se zaprimaju do 30.08.2019. godine do 15,00 sati bez obzira na način dostave.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Direktor:

Alen Udovič, mag.oec.

Related Posts