Natječaji

Natječaj za radno mjesto na RSRTC Platak

Delnice, 18.10.2023. godine

Goranski sportski centar d.o.o., Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radna mjesta

VODITELJ ADMISNISTRACIJE U RSRTC PLATAK – JEDAN IZVRŠITELJ

 

Opis radnog mjesta za Voditelja administracije u RSRTC Platak:

 • obavlja administrativno tehničke poslove,
 • vodi kadrovsku i drugu evidenciju djelatnika,
 • organizira nabavu uredskog materijala,
 • vodi evidenciju svih poslovnih događaja i imovine u skladu sa propisima,
 • priprema izvještaje,
 • vođenje poslovne komunikacije i korespondencije,
 • izrada pisane korespondencije,
 • prodaja karata,
 • vođenje blagajne.

 

Uvjeti za radno mjesto Voditelja administracije u RSRTC Platak:

 • SSS, VŠS/bacc., VSS/mag./struč.spec. – maturant gimnazije ili srednja škola društvenog, ekonomskog ili tehničkog smjera, završen integrirani sveučilišni studij, preddiplomski, diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, društvenog, ekonomskog ili pravnog usmjerenja
 • jedna (1) godina radnog iskustva na sličnim poslovima
 • poznavanje i korištenje računalnih programa za uredsko poslovanje
 • poznavanje jednog stranog jezika

 

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti (za oba radna mjesta):

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

 

U prijavi na natječaj potrebno je navesti za koje radno mjesto se prijavljuje.

Natječaj je otvoren do 28.10.2023. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6 , Delnice – s naznakom:

 • Za Voditelja administracije u RSRTC Platak: „Prijava na natječaj za radno mjesto Voditelj administracije u RSRTC Platak“ , osobno, poštom ili na e – mail: mdoracic@gsc-pgz.hr

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.