Novosti

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ČISTAČ/ICA

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ČISTAČ/ICA

Goranski sportski centar d.o.o., Školska 24, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto

ČISTAČ/ICA

– JEDAN (1) IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:
– održavanje čistoće, blagajnički poslovi
– drugi poslovi po uputama i nalozima direktora Društva i nadležnog voditelja
– rad u smjenama, vikendom i blagdanima
– mjesto rada: Delnice
Uvjeti za radno mjesto:
– završena osnovna škola
– komunikativnost
– odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na
natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– Zamolbu
– Kratak životopis sa kontakt podacima
– Presliku svjedodžbe
– Presliku osobne iskaznice
– Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren do 02.12.2016. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Goranski sportski
centar d.o.o., Školska 24, Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto
čistač/ica“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.