Novosti

Natječaj za prijam djelatnika

Goranski sportski centar d.o.o.
Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos radnika na određeno vrijeme za radno mjesto
DOMAR – RADNIK NA ODRŽAVANJU OBJEKATAJEDAN IZVRŠITELJ

Opis radnog mjesta:

 • skrbi o tekućem održavanju objekata,
 • priprema sportske sadržaje za upotrebu,
 • vrši montažu i demontažu sportske opreme i borilišta
 • vrši košnju i jednostavne agrotehničke zahvate,
 • vrši pripremu za ličenje i ličenje,
 • strojno ili ručno održava čistoću u objektima,
 • prati rad postrojenja,
 • održava red i brine za sigurnost korisnika u objektu,
 • kontrolira ulazak i izlazak svih korisnika u sportske i prateće prostorije objekata,
 • vrši naplatu ulaznice za korisnike koji plaćaju ulaz,
 • daje potrebne obavijesti korisnicima,
 • vodi evidenciju korisnika i vremena korištenja te isto dostavlja na uvid Stručnom suradniku za upravljanje objektima u Delnicama i vođenje arhivske građe.
 • rad u smjenama, vikendom i praznicima

Uvjeti za radno mjesto:

 • SSS, završena 3 ili 4 razreda srednje škole – poželjno tehničke struke
 • Vozačka dozvola B- kategorije
 • Komunikativnost
 • Odgovornost

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Zamolbu
 • Kratak životopis sa kontakt podacima
 • Presliku svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku radne knjižice ili elektronički ispis staža HZMO-a

Natječaj je otvoren od 3.6.2022. do 13.6.2022. godine.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu : Goranski sportski centar d.o.o., Ivana Gorana Kovačića 6, Delnice – s naznakom „Prijava na natječaj za radno mjesto domar – radnik na održavanju objekata“, osobno ili poštom.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.